Nieuwspagina toevoegen

Ga naar menu aan linkerzijde en voeg een artikel toe

  1. Titel: Vul de titel in
  2. Schrijf het nieuwsbericht
  3. Sectie: Selecteer “Aktueel”
  4. Categorie: Selecteer “Nieuws”
  5. Toon op voorpagina: JA, in geval van een aanbieding, anders NEE
  6. Stop publiceren: Stel de datum in wanneer publicatie moet stoppen
  7. De andere selecties en invulvakken zijn optioneel
  8. Het bericht opslaan

Het bericht wordt nu automatisch bovenaan weergegeven in “Nieuws”